Pro fullscreen zmáčkněte klávesu "F"
nebo "F11" v případě Internet Exploreru.

Historie 1950
Diváci zázraku

Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení

Jak ukázali zázrak filmaři

Co jste ve filmu viděli?

Jaké postavy v ukázce vystupovaly?

Kdo nám vypráví příběh číhošťského zázraku?

Kdo jsou oni, o kterých se v komentáři často mluví?

Jakou roli hrají v ukázce obyčejní lidé Helena Wagnerová a Josef Zounek?

In nomine patris

Jak mohl zázrak vnímat
farář Josef Toufar

Jaký postoj zaujal k pohybu kříže farář Josef Toufar?

Proč si přál, aby se na událost zapomnělo?

In nomine patris

Jak mohli události vidět místní
příslušníci Sboru národní bezpečnosti

Proč napsal strážmistr Goldbricht hlášení o zázraku?

Jak přistupoval ke svým pracovním povinnostem?

In nomine patris

Pohledy filmaře a prokurátora

Proč se kameraman Josef Robek setkal s náměstkem ministra vnitra?

Jaký postoj zaujal Robek k požadavku náměstka Čížka?

Proč se náměstek Čížek setkal s kameramanem Robkem?

Jaký postoj zaujal vůči jeho práci?

In nomine patris

Pohledy četníka a důstojníka StB

O co se snaží strážmistr SNB Goldbricht?

Jaké hodnoty jej v tomto úsilí vedou?

Proč důstojník StB jen poslouchá rozkazy a nepřemýšlí o nich?

Myslíte, že tyto postavy představují skutečné osoby?

In nomine patris

Pohled lékařů

Proč byl Josef Toufar operován pod falešným jménem?

Jaký postoj zaujal k situaci primář?

In nomine patris

Jak viděli události v Číhošti místní

Jakou roli hráli obyvatelé Číhoště ve filmu z roku 1950?

Jaké postoje mohli zaujmout k tehdejším událostem?

Jaký postoj zaujímají k zázraku dnes?

In nomine patris

Jak viděli zázrak filmaři

Jaké výhrady má režisér vůči filmu,
který natočil o zázraku v Číhošti?

Proč odmítá postoj kameramana Robka, že jen dělal svou práci?

Proč režisér nevěří tomu, že by Toufar podvodně zinscenoval zázrak?

K jakým hodnotám se vztahují rozdílné postoje režiséra a kameramana?

Co mohli a co měli v dané situaci udělat?

Číhošťský zázrak potřetí

Jak pamětníci z Číhoště viděli film
z roku 1950

Jaký postoj zaujali pamětníci k filmu z roku 1950?

Co vypovídá o kvalitě filmu domněnka diváků, že kněz na kazatelně není Josef Toufar?

Můžeme názoru pamětníků důvěřovat?

Kdo hrál muže na kazatelně?

Číhošťský zázrak potřetí

Jak viděli události diváci v kině
v roce 1991

Proč přišli obyvatelé Číhoště do kina?

Jaký postoj k událostem zaujali diváci?

Proč celou situaci natáčela televize?

Jaký úhel pohledu, jaký postoj,
jaké hodnoty?

Jaký pohled na události vás nejvíc zaujal a proč?

Jaký postoj k událostem byste zaujali v roce 1950?

Jaký postoj můžeme k číhošťskému zázraku zaujmout dnes?

K jakým hodnotám se můžeme vztáhnout?

KONEC

nebo


Znovu od začátku