Pro fullscreen zmáčkněte klávesu "F"
nebo "F11" v případě Internet Exploreru.

Historie 1950
Příběhy jednoho zázraku

 

 
 

Co víte o Janu Palachovi? Co víte o Josefu Toufarovi?

Pátrání po stopách minulosti

Na počátku si každý vybere jedno povolání.

Zvolené povolání určí jeho roli v pátrání a úhel pohledu na prameny.


Kdo jsme?

MÍSTNÍ POLITICI

NOVINÁŘI

PRÁVNÍCI

VYŠETŘOVATELÉ

Číhošťský zázrak potřetí

Začátek pátrání

Co jste ve filmu viděli?

Jaké postavy v ukázce vystupovaly?

Jaká významná data jste si zapamatovali?

Uspořádejte události podle časové osy.

Jaké informace jsou důležité z pohledu vaší role?

Co může na příběhu zajímat místní politiky, novináře, právníky či vyšetřovatele?

Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení

Pátrání po stopách historie 1950

Co jste ve filmu viděli?

Jaké postavy v ukázce vystupovaly?

Co nového jsme se dozvěděli?

Co se dle snímku v kostele odehrálo?

Co vás zaujalo z pohledu vaší role (povolání)?

V čem se liší filmy o Číhošti z roku 1950 a 1991?

Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení

Důležité detaily
Pátrání po stopách zázraku pokračuje

Co jste ve filmu viděli?

Jaké postavy v ukázce vystupovaly?

Jaké důležité detaily nám mohou poskytnout informace?

Jaké prostředky film využívá, aby osvětlil příběh zázraku?

Můžeme filmu důvěřovat, že události v Číhošti zachycuje pravdivě?

Proč by farář Josef Toufar inscenoval zázrak?

Co se v Číhošti stalo a kdo za to může?

Prameny k příběhu Toufar

Vyšetřovatelé

 1. Článek Karla Vaňka Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení
 2. Karikatura z humoristického časopisu Dikobraz
 3. Výpověď příslušníka StB Josefa Bokra
 4. Článek Jiřího Brabence Jak a proč zemřel farář Josef Toufar
 5. Článek Jak se udál číhošťský „zázrak“

Právníci

 1. Ukázka z vyšetřovacího protokolu
 2. Fotografie pořízené techniky StB při pokusu o rekonstrukci zázraku
 3. Záznam o výpovědi velitele StB Osvalda Závodského
 4. Posudek Ladislava Máchy
 5. Dopis příslušníka StB Vratislava Lukšana adresovaný ministru vnitra

Místní politici

 1. Výpověď svědka Václava Pospíšila
 2. Dopis Marie Pospíšilové adresovaný prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi
 3. Odpověď Kanceláře prezidenta republiky na dopis Marie Pospíšilové
 4. Faktura pohřební služby za odvoz těla Josefa Toufara a za jeho pohřeb
 5. Potvrzení o převzetí osobních věcí po zemřelém Josefu Toufarovi
 6. Snímek hrobu a pomníku Josefa Toufara v Číhošti
 7. Fotografie hrobu Josefa Toufara na masovém pohřebišti hřbitova v Praze-Ďáblicích
 8. Pitevní protokol na jméno Josef Zouhal

Novináři

 1. Článek Miracle at Cihost z New York Times
 2. Úřední zpráva StB přednesená novinářům na tiskové konferenci
 3. Fotografie ČTK z tiskové konference k číhošťskému zázraku
 4. Prezenční listina z tiskové konference
 5. Článek Jiřího Brabence Světlo pravdy nad „číhošťským zázrakem“
 6. Přepis rozhlasových zpráv ze 7. března 1950

In nomine patris

Kdo hrál důležitou roli
v číhošťských událostech?

Co jste v ukázce viděli?

Jaké postavy ve filmu vystupovaly?

Proč vznikl v roce 1950 film o zázraku v Číhošti?

Proč a kdy vznikl film, který jsme právě viděli?

In nomine patris

Kdo hrál důležitou roli
v číhošťských událostech?

Kdo to byl Ladislav Mácha?

Jakou roli sehrál v Historii 1950?

Proč nadřízený náměstek Čížek kritizuje postup vyšetřovatele Máchy?

Jak měl dle Čížka vypadat správný postup?

Jaké důsledky mohla mít Toufarova smrt pro Máchovu kariéru?

Číhošťský zázrak potřetí

Kdo viděl zázrak?

Jaká otázka zazněla po zhlédnutí filmu z roku 1950?

Jak se přítomní vyjádřili?

Jak dnes vidí zázrak místní politici, novináři, právníci a vyšetřovatelé?

Co si o pohybu kříže v číhošťském kostele myslíte vy?

Byl to zázrak, nebo to nebyl zázrak?

Dopis příslušníka StB Vratislava Lukšana

Byl to zázrak, nebo nebyl?

Jak vysvětluje pohyb kříže na oltáři číhošťského kostela Vratislav Lukšan?

Jaká vysvětlení naopak zavrhuje a proč?

Kdo může za smrt Josefa Toufara?

Proč se Toufar objevil vedle Palacha na domě v Legerově ulici v Praze?

Výpověď Karla Krajanského

Po čem a po kom pátráme?

Jak vnímali pohyb kříže lidé přítomní v kostele?

Jak na ně působily zprávy z tisku a film o zázraku z roku 1950?

Proč Karel Krajanský o pohybu kříže zpočátku nemluvil?

Jak na něj pohyb křížku zapůsobil?

Jaký význam má číhošťský zázrak dnes?

MÍSTNÍ POLITICI

Jak by měla obec Číhošť vzpomínat na zázrak a osud Josefa Toufara?

NOVINÁŘI

Co by měla veřejnost vědět o Josefu Toufarovi a zázraku v Číhošti?

PRÁVNÍCI

Kdo nese vinu za Toufarovu smrt? Jaký právní postoj bychom měli k událostem zaujmout?

VYŠETŘOVATELÉ

Co se ve skutečnosti stalo v Číhošti? Kdo stál za událostmi roku 1950?

KONEC

nebo


Znovu od začátku