Pro fullscreen zmáčkněte klávesu "F"
nebo "F11" v případě Internet Exploreru.

Historie 1950
Pohledem dětí

Jakou roli hrály v Historii 1950 školní děti?

Výpověď  Václava Pospíšila

Děti jako svědci zázraku

Co viděl Václav Pospíšil v kostele?

O čem vypovídal?

Jak to na něj zapůsobilo?

Školní kronika školy v Číhošti, šk. rok 1949/1950

Pátrání ve školní kronice

Jaké události školního roku zaznamenal kronikář školy v Číhošti?

Je v kronice nějaká zmínka o číhošťském zázraku?

Jak se školní děti podílely na událostech souvisejících se zázrakem?

Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení

Děti ve filmu o číhošťském zázraku

Co jste v ukázce viděli?

Co dělají školní děti zachycené ve filmu?

Jakou roli měly děti dle filmu hrát v událostech kolem pohybu kříže?

Proč se děti objevily ve filmu o číhošťském zázraku?

Můžeme filmu důvěřovat?

Dětské rezoluce k procesu s Miladou Horákovou

Dopisy žáků z roku 1950

Komu byly určeny dopisy z roku 1950?

Jaké obsahují sdělení?

Napsali žáci dopis na základě vlastního rozhodnutí?

Proč dopis vznikl?

Co psaly děti ve škole podle filmu o číhošťském zázraku?

Jak se filmová scéna liší od psaní dopisů, které jste četli?

Jakou roli hrály děti v procesu s Miladou Horákovou?

Jakou roli hrály v příběhu Josefa Toufara?

Vzpomíná Josef D.

„Pravděpodobně ve škole jsem byl vyšetřován asi dvěma mně neznámými muži. Vyptávali se, co vím o zázraku, jestli jsme tahali za nějaké provázky, jaká auta a jací lidé tam jezdili.


V otázkách byla zahrnuta i otázka, jestli nás nějak obtěžoval. V mých odpovědích musela být odpověď, že jsem o pohybu křížku věděl, že jsme se na jeho pohybu nijak nepodíleli, že jsem chodil na faru, kde jsem si vyměňoval známky.


Pokud jde o homosexuální chování, nikdy jsem ho nevypozoroval, doteky mohly být náhodné. Nikdy nedošlo výslovně k pohlavnímu dráždění, nebo k onanování. Zápis byl formulován vyslýchajícími a mně byl předložen k podpisu. Jednáním jsem byl tak zastrašen, že jsem vůbec nevěnoval pozornost tomu, co mně bylo předloženo k podpisu. K tomu podotýkám, že nebyl přítomen žádný z rodičů ani z učitelů. Při výslechu na mě také naléhali v tom smyslu, že můj výslech bude mít vliv na můj další život. Událost se odehrávala v období, kdy probíhaly represe vůči zemědělcům v kraji, kupříkladu různá vystěhování ve vesnici a vesnicích sousedních.“


Z výpovědi Josefa D. z roku 1993.
Archiv ÚDV, spis. zn. 7/Vv-91.
Citováno dle: RÁZEK, Adolf, 672 hodiny vazby pátera Josefa Toufara, rukopis 2011, s. 29.

Josef D. vzpomíná
Někdejší žák školy v Číhošti

Jak Josef D. vypovídal o faráři Toufarovi v roce 1950?

Proč kněze křivě obvinil?

Výslechový protokol Josefa Toufara

Výpověď Josefa Toufara

Z jakých důvodů bychom měli protokolu důvěřovat?

Z jakých důvodů bychom mohli pochybovat o pravdivosti informací?

Obsahuje výpověď nějaké podezřelé detaily?

Proč by Státní bezpečnost vykonstruovala takové obvinění?

Obrázky z dějin, učebnice vlastivědy, 1950

Obraz církve
v učebnicích z roku 1950

Kdo byl v době Karla IV. největším vykořisťovatelem lidu?

Co tato otázka vypovídá o vzdělávacím a výchovném zaměření předmětu?

Jaký obraz o církvi měli žáci v roce 1950 získat?

Proč bylo vzdělávání zaměřeno proti církvi a náboženství?

Domácí úkol

Co by měli dnešní žáci vědět o Josefu Toufarovi a číhošťském zázraku?

  1. Zamyslete se nad tím, proč by dnešní žáci měli něco vědět o Josefu Toufarovi a číhošťském zázraku.
  2. Napište krátký text do učebnice dějepisu, který by shrnul všechny podstatné informace.
  3. Doplňte text obrázkem a dvěma otázkami, jež ověří, zda vaši čtenáři pochopili to podstatné.

KONEC

nebo


Znovu od začátku