Návod k používání aplikace


Hodina

Hodina je výukovou jednotkou, která formou elegantní, jednoduché a přehledné prezentace pomáhá učiteli přednést látku zajímavou cestou. Ovládání prezentace je velmi jednoduché a učitel se tak může plně soustředit na výuku a na svou třídu.

Uživatelské rozhraní

Záložky
Prezentace se vždy otevře v nové záložce webového prohlížeče. Pro ukončení prezentace tedy stačí tuto záložku zavřít.
Fullscreen
Po spuštění Hodiny doporučujeme zapnout mód přes celou obrazovku klávesou F, v případě Internet Exploreru klávesa F11. Z celoobrazového módu se vždy můžete dostat pomocí klávesy Esc.
Kompas
V pravém dolním rohu indikuje „kompas“ další možný směr pohybu v rámci prezentace.
Časová osa
Na spodním okraji prezentace naleznete úzkou oranžovou linku, která indikuje vaši pozici na časové ose prezentace – tedy jak daleko jste v prezentaci došli a kolik vám ještě zbývá do konce.

Ovládání prezentace

Nejjednodušší způsob
Nejjednodušším způsobem, jak se v prezentaci pohybovat vpřed, je stiskem klávesy Enter.
Pohyb pomocí šipek
Pohybovat se můžete i pomocí směrových šipek na klávesnici. Hodí se např. pro rychlé přeskakování celé situace či návrat zpět.
Nápověda
V prezentaci si můžete zobrazit Nápovědu stisknutím kombinace kláves Shift + , tedy otazníku (?).

Obecně doporučujeme se s průběhem prezentace předem důkladně seznámit.


Příprava

Příprava slouží k seznámení se s látkou Hodiny. Jako navigace slouží časová osa složená z jednotlivých situací. Situace je definovaná jako sekvence několika souvisejících slajdů, zpravidla filmové ukázky a několika otázek.

Některé situace mohou být označeny červeným znaménkem a některé mohou mít zelené znaménko. Červené znaménko znamená, že situace je klíčová, zelené znaménko znamená, že situace je volitelná a lze ji přeskočit. Zelené znaménko se pak objevuje i přímo v textu a označuje méně podstatné části.

Ve sloupci na levé straně se pak můžete dostat přímo na konkrétní slajd patřičné situace a získat tak jasný vztah mezi obsahem Přípravy a obsahem Hodiny.

Tiskové materiály

V každé Přípravě máte možnost si stáhnout několik souborů:

Prezentace
Prezentace ve formátu .pdf s prostorem pro poznámky vám může sloužit jako tahák při hodině.
Prameny
Prameny jsou dobové materiály připravené k vytištění pro práci v hodině.
Klíčové historické prameny, jejichž prostřednictvím žáci pátrají po stopách minulosti, jsou dostupné i na internetu (historie1950.dejepis21.cz/prameny/). Žáci je mohou využít při navazující domácí práci.
Pracovní list
Slouží jako pracovní pomůcka pro každého žáka či studenta ve třídě.
Příprava
Příprava v editovatelném formátu .docx pro program Microsoft Word.

Základní požadavky

Aplikace funguje jako běžná webová stránka, a proto vám k jejímu spuštění stačí běžný moderní webový prohlížeč jako Google Chrome, Mozzila Firefox či Internet Explorer 9 a vyšší. Pro nejlepší možný zážitek z aplikace doporučujeme aktualizovat vámi používaný webový prohlížeč na výše uvedených odkazech případně přímo z našeho DVD: Google Chrome.

Automatické spuštění aplikace

Ke spuštění aplikace potřebujete DVD mechaniku. Po vložení disku DVD „Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku“ se vám aplikace automaticky spustí ve vašem výchozím webovém prohlížeči.

Manuální spuštění aplikace

Pokud si přejete spustit aplikaci v jiném než ve výchozím prohlížeči, je nutné spustit aplikaci manuálně.

  1. V Průzkumníkovi si otevřete Tento počítač, najděte disk DVD „Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku“ a pravým kliknutím na něj otevřete obsah DVD.
  2. Poté najděte soubor spustit-historie-1950.html, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte Otevřít v programu. Zde vyberte vámi požadovaný prohlížeč.