O projektu


D – 21

Projekt Dějepis v 21. století, v jehož rámci vzniklo výukové DVD „Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku“, je realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Evropských strukturálních fondů a Státního rozpočtu ČR. Jeho řešitelem je Ústav pro studium totalitních režimů. Tříletý projekt je financován díky Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.dejepis21.cz.

Autoři
Kamil Činátl
Jiří Maha
Čeněk Pýcha
Lektorovali
Mgr. Petr Cajthaml
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Odborná spolupráce
PhDr. Jan Kalous, Ph.D.
Mgr. Michal Sklenář
Realizační tým (D21)
PhDr. Martin Valenta, Ph.D. - hlavní manažer, Mgr. Jaroslav Pinkas - hlavní metodik, PhDr. Václav Adámek, Mgr. Karina Hoření, PhDr. Jaroslav Najbert - odborní pracovníci, Ing. Petra Petříková - finanční manažerka, Ing. Jana Černá
a Mgr. Anna Macourková - administrace
Jazyková redakce
Mgr. Dagmar Hlinková

NFA

Počátky Národního filmového archivu jsou v roce 1943. Dnes NFA vedle plnění archivní role také hospodaří s českými filmy a věnuje se vědecké a publikační činnosti, prezentaci filmového dědictví a propagaci a podpoře současné české kinematografie.

NFA patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě a již v roce 1946 se stal členem Fédération Internationale des Archives du Film - FIAF. V České republice se NFA řadí k nejvýznamnějším paměťovým institucím, jako jsou Národní muzeum, Národní galerie, Národní knihovna a další.

V současné době NFA pečuje o více než 150 milionů metrů filmu, 600 tisíc fotografií, 30 tisíc plakátů, 100 tisíc propagačních materiálů, rozsáhlé archivní fondy a filmovou knihovnu, které slouží k vědeckému bádání i dalším formám využití.

NFA zpřístupňuje filmové dědictví v pražském kině Ponrepo, na DVD a v dalších, zejména klubových kinech.

NFA podporuje současný film v účasti na důležitých mezinárodních festivalech a přehlídkách, nabízí asistenci zahraničním filmařům, kteří zvažují natáčení v České republice a zaštiťuje provoz kanceláře MEDIA Desk.