Hodina

Historie 1950 nabízí učiteli připravenou výukovou jednotku, která je založena na pátrání po stopách příběhu faráře Josefa Toufara a číhošťského zázraku. Hodina je sestavena jako jednoduchá a přehledná prezentace, která provazuje dobové prameny s pátracími otázkami. Učitel díky snadné ovladatelnosti Historie 1950 určuje tempo výuky a může se více soustředit na tvůrčí práci s žáky.

Příprava

Příprava otevírá prostor pro reflexi pramenů a metodiky, na nichž je založena výuka. Seznamuje uživatele s průběhem hodiny. Učitel se zde může připravit na prezentaci Historie 1950 ve třídě. Nalezne zde podpůrné historické informace a doporučené otázky. Příprava je rozdělena na jednotlivé poznávací situace, které kopírují skladbu prezentace. Nabízí učiteli didaktický komentář k hodině, přehledně spojuje prameny a metodické postupy s konkrétními cíli vzdělávání.


Ke stažení

Rychlý přístup ke všem tiskovým materiálům k jednotlivým Hodinám. Najdete zde i elektronickou verzi plakátu.

Návod

Stručný návod ke spuštění a používání aplikace.

O projektu

O autorech DVD a projektu Dějepis v 21. století.

Knihovna nabízí přehledný přístup k obsahu Historie 1950, umožňuje vyhledávání. Jsou v ní shromážděny jednotlivé prameny užité ve výukové prezentaci. Obsahuje celý propagandistický film o číhošťském zázraku Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení z roku 1950. Kromě množství archiválií, novinových článků či fotografií nabízí knihovna ukázky z dalších filmů o Číhošti. Jsou zde další dvě výukové jednotky, které lze obdobně jako hlavní hodinu využít při výuce.