Knihovna


Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení film

Československo, 1950, 12 min., Režie: Přemysl Freiman

Krátký film Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení představuje číhošťský zázrak jako podvod katolické církve na lidu. Vzhledem k rozsahu (12 min.) můžeme snímek využít jako vhodný historický pramen pro školní výuku. V rámci jedné hodiny zůstane dostatek prostoru pro analýzu a interpretaci. Film může ilustrovat dobové postupy ideologické manipulace a přesvědčování, konstruování obrazu nepřítele či církevní politiku stalinismu.

Příběhy jednoho zázraku výuková hodina

Hlavní hodina je sestavena jako „didaktická detektivka“. Přehledná a jednoduchá prezentace představuje ideální vstup do příběhu Josefa Toufara a číhošťského zázraku. Žáci pátrají po stopách minulosti, perspektivou herních rolí zkoumají historické prameny a hledají odpovědi na pátrací otázky. Učitel díky snadné ovladatelnosti Hodiny určuje tempo výuky a může se více soustředit na tvůrčí práci s žáky. V Přípravě nalezne metodické podněty a podpůrné informace.


Pohledem dětí výuková hodina

Prameny jsou v hodině sestaveny tak, aby zdůraznily perspektivu dětských aktérů dramatických událostí z roku 1950. Žákům je dětský úhel pohledu blízký, snáze se s ním ztotožní, což zvýší jejich zájem o širší historické souvislosti. Hodina se zaměřuje nejen na dětské svědky zázraku, ale též na číhošťskou školu a školní prameny (kronika, dobové učebnice dějepisu). V Přípravě nalezne učitel metodické podněty a podpůrné informace.

Diváci zázraku výuková hodina

Hodina pracuje především s filmovými prameny, jejichž prostřednictvím rekonstruuje, jak na události roku 1950 nahlíželi doboví aktéři (filmaři, lékaři, místní obyvatelé Číhoště, vyšetřovatelé StB). Historie číhošťského zázraku byla zfilmována hned několikrát. Vedle propagandistického snímku z roku 1950 nabízí Hodina ukázky i z dokumentárního filmu z roku 1991. Kvůli atraktivitě je však založena zejména na scénách ze současného hraného snímku In nomine patris (2004, r. Jaromír Polišenský).Výsledky