Příprava Příběhy jednoho zázraku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situace 1.
Situace 2.
Situace 3.
Situace 4.
Situace 5.
Situace 6.
Situace 7.
Situace 8.
Situace 9.
Situace 10.
Situace 11.

Situace 3

Ke stažení

.PDF
Prezentace
.PDF
Prameny
.DOC
Příprava

Cíle

Situace 3 chce u žáků vyvolat nedůvěru vůči pramenům. Při analýze a interpretaci ukázky z filmu Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení (1950, r. Přemysl Freiman) si žáci kladou otázky. Příběh se před nimi otevírá jako problém, který vyžaduje řešení. Učitel podněcuje poznávací nejistotu a moderuje diskuzi.

Instrukce

Ukázka z filmu Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení z roku 1950 představuje další pramen, jehož prostřednictvím žáci pátrají po stopách minulosti a zaznamenávají nová zjištění do pracovních listů. Ukazuje stejnou událost jako snímek z roku 1991, ovšem příběh zachycuje ze zcela odlišné perspektivy. Učitel vede žáky k tomu, aby porovnali zprostředkované informace a následně kladli problémové otázky. Dále modeluje „pátrací situaci“ a připomíná žákům perspektivu rolí. Na ukázku navazuje další krátká scéna ze stejného filmu, která se stávající úzce souvisí. Analýzu a interpretaci obou ukázek tak lze provázat: učitel průběžně připomíná prameny, které žáci již viděli, a táže se, zda nové informace posunuly jejich vyznění.

Doplňující otázky

  • Co může na příběhu zajímat místní politiky, novináře, právníky či vyšetřovatele?
  • Oba filmy, které jsme dosud viděli, vyprávějí divákům o číhošťském zázraku. Liší se nějak jejich pohled na tuto událost?

Podpůrné informace

Snímek Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení měl premiéru 10. března 1950. Byl masově nasazen nejen v československých kinech. Osvětě a politické propagandě totiž sloužily nejen kamenné biografy, ale též mobilní promítačky ve veřejných budovách, jako byly hospody či školy. Stát navíc vytvářel síť pojízdných kin. Z toho důvodu byl snímek vytvořen v historicky výjimečném počtu kopií (375 kusů), který nemá v dějinách české kinematografie obdoby.

Scéna z dobového propagandistického filmu zachycuje události, k nimž mělo dojít v Číhošti 11. prosince roku 1949. Snímek lze srovnávat s předchozím pramenem – dokumentárním filmem z roku 1991. Obě ukázky propojuje několik motivů: exteriér a interiér číhošťského kostela, věřící. Tato rámcová podobnost by měla žákům a studentům usnadnit analýzu a interpretaci pramene. Učitel je může ponejprv vést k tomu, aby hledali rozdíly ve způsobu zobrazení událostí v Číhošti. Ze zjištěných rozdílů pak vyplynou otázky, k nimž může směřovat interpretace.

Čas filmového vyprávění 

Analýza a interpretace navážou na výstupy z rozboru předchozího pramene. Žáci opět zapisují postřehy do pracovních listů. Srovnávají, co v ukázce viděli a kdo ve scéně vystupuje. Učitel je vede k tomu, aby zohlednili úhel pohledu související s rolí (povoláním), k níž se přihlásili. Směruje pozornost žáků a studentů k času filmového vyprávění. Na rozdíl od běžných historických dokumentů vypráví snímek z roku 1950 o číhošťském zázraku v přítomném čase:

„Dnes je neděle a věřící jdou do kostela.“
„Až dnes, právě když farář Toufar kázal, pohnul se křížek na oltáři.“
„Věřící jsou vzrušeni.“

Podezření z manipulace 

Žáci by měli na základě tohoto postřehu pojmout podezření, že se snímek pokouší diváka zmanipulovat. Tváří se, že nám bezprostředně ukazuje událost, k níž ovšem muselo dojít před natáčením. Filmaři nemohli být čirou náhodu při tom, když se křížek poprvé pohnul. Toto podezření vede žáky k tomu, aby si kladli otázky. Jejich formulaci může učitel podnítit a moderovat. Mohly by směřovat k následujícím problémům:

  • Kdo ve filmu vystupuje? Jsou to skutečně věřící z Číhoště a farář Toufar?
  • Kdo snímek natočil a proč?
  • Proč film vznikl a o čem se snažil dobové diváky přesvědčit?

Promýšlení těchto otázek a nejasností, které vystupují ze zprostředkovaného příběhu, může učitel nyní jen naznačit. Další prameny směřují k vytváření poznávací situace, v níž se žáci na tyto problémy cele zaměří a budou mít prostor pro samostatnou práci (v návaznosti na vybrané role).