Příprava Diváci zázraku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situace 1.
Situace 2.
Situace 3.
Situace 4.
Situace 5.
Situace 6.
Situace 7.
Situace 8.
Situace 9.
Situace 10.
Situace 11.

Situace 10

Ke stažení

.PDF
Prezentace
.DOC
Příprava

Cíle

Situace 10 navazuje na předchozí ukázku a zdůrazňuje pamětnickou perspektivu. Do popředí zájmu se dostávají postoje k minulosti. Ukázka z dokumentu Číhošťský zázrak potřetí (1991, r. Jindřich Polan) zachycuje pamětníky a další obyvatele Číhoště, jak symbolicky vyjadřují úctu Josefu Toufarovi a dalším obětem stalinismu. Učitel podněcuje žáky, aby se tázali po smyslu obdobných symbolických postojů k dějinám. Směruje žáky, aby látku aktualizovali prostřednictvím odkazů na současnou vzpomínkovou praxi. Práce s filmovými ukázkami se blíží k závěru, proto učitel opět shrnuje jednotlivé úhly pohledu a naznačuje zadání navazující domácí práce: žáci si volí jednu z profesních perspektiv a formulují vlastní modelové jednání v historické situaci.

Instrukce

Ukázka navazuje na předchozí scénu z ledečského kina, kde se v roce 1991 pamětníkům a dalším občanům z Číhoště promítal film Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení (1950, r. Přemysl Freiman). Na konci debaty vyzývá moderátor setkání, katolický kněz Alois Kánský, diváky v kině, aby symbolicky uctili památku Josefa Toufara a dalších obětí represí stalinismu. Přítomní následně povstanou.

Doplňující otázky

  • V čem se liší chvilka tiché modlitby od chvilky tiché vzpomínky?
  • Byli jste svědky nějaké situace, kdy by se obdobnými prostředky vyjadřoval vztah k minulosti?

Reflexe

Učitel zdůrazňuje perspektivu paměti. Symbolické gesto uctění památky chvilkou ticha má vzpomínkový rozměr. Nejde zde jen o poznání historie jako v hodině dějepisu, ale o vyjádření určitého hodnotového postoje k minulým událostem. Postoj číhošťských občanů z roku 1991 by měl žáky podnítit k tomu, aby promýšleli vlastní vzpomínkovou perspektivu a zamýšleli se nad významem historie pro současnost.

Práce s posledním pramenem plynule přechází v zadání samostatné práce, jíž výuka vrcholí. Žáci si vyberou jednu z profesních perspektiv, jež byly představeny v rámci mozaiky filmových ukázek. Učitel zváží, zda výběr předem neomezí na filmaře a místní obyvatele Číhoště, jejichž úhly pohledu byly nejvýrazněji zastoupeny v pramenech. Na základě poznámek v pracovním listu žáci formulují postoje, jaké by zaujali na místě aktérů historických událostí. Toto ideálně typické jednání následně vztáhnou ke konkrétním hodnotám a zdůvodní, proč by se pro něj rozhodli.